Cross Fight B-Daman Review - CB-72 RISING=DRACYAN
What do you think about this video?

Edwin Moreno: how do you charge the b damon

Ryan Tube: hi rollout i love bdaman

Nukman Yusri: where you buy the original b-daman

Joyce Gonzaga: can you give me a b daman

nisha yuruksa: πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ’ͺπŸ’ͺπŸ’ͺ

AceTreme 546: Thought it was riki

BluCl Thresh: Rising dracyan is my favorite b daman

Dhads Darwin Macaltao: how much your money d7d you buy that

Battle Clone: It's pronounced"draw sea on"

natsu dragneel: kries raydra rules

Gladite Tm: I wanted rising=dracyan soo bad but I don't have it on my local store

Rollout GamingXD: I believe the second charge makes the drive shot and you know why the second emblem sticks to the ground because on the anime when his ready to kick that shot then he says "rising over drive like that it's also a feature

Rollout GamingXD: can you make a combo assault dracyan is rising dracyan

shadricke felipe: hi rollout im your biggest fan i really really want to meet you in person but i cant im from the philippines i wish to see more of your videos plsssssssssssssssssssss i really want to see more videos
your biggest fan,
shadricke felipe

TwoMenArmy: whats beater drive garuburn + 10 marbels and a cyclone magazine or triple gillusion ?

DRAG0N_3MPER0R 21: I fought the name of owner of dracyn is called reki

Joshua Campion: i can do drive shots with any bdaman

Sam Butler: The Azure Dragon of the East...Seiryu.

ΓƒfΓ£q Řøx: which is best sonic , rising , beedle, assault or raydra why

ΓƒfΓ£q Řøx: can you do sonic dravise with cyclone magazine vs rising dracyan pls

Schools: Learn how to get phlebotomy training in California! The job pays decent money for the amount of schools needed to graduate.
Rating:
Cross Fight B-Daman Review - CB-72 RISING=DRACYAN 5 out of 5

Shared by Others

Cross Fight B-Daman Review - CB-43 SMASH=DRAGOLD
Cross Fight B-Daman Review - CB-43 SMASH=DRAGOLD
Cross Fight B-Daman Review - CB-01 ACCELE=DRACYAN
Cross Fight B-Daman Review - CB-01 ACCELE=DRACYAN
Cross Fight B-Daman Review - CB-83 Ultimate Garuburn DX set
Cross Fight B-Daman Review - CB-83 Ultimate Garuburn DX set
Cross Fight B-Daman Review - CB-82 TRIPLE=GILLUSION
Cross Fight B-Daman Review - CB-82 TRIPLE=GILLUSION
Cross Fight B-Daman Review - CB-72 RISING=DRACYAN
Cross Fight B-Daman Review - CB-72 RISING=DRACYAN

Featured Video

How to Make Money Online


Cross Fight B-Daman Review - CB-72 RISING=DRACYAN