ทำฟัน VDO การติดเครื่องมือจัดฟันแบบDamon
What do you think about this video?

ธนภรณ์ ม่วงหมี: 0.53 มันคือแสงคช่วยให้น้ายาแห้งเรว

natakorn narin: 0:53 คืออะไรคับ

anakkavee tapianthong: ปากจะฉีกเพราะไอที่อาปากนี้แหล่ะ

secret10538: ฟันสวยอยู่แล้ว จัดได้หรอครับ
Rating:
ทำฟัน VDO การติดเครื่องมือจัดฟันแบบDamon 5 out of 5

Shared by Others

จัดฟันมีกี่แบบ
จัดฟันมีกี่แบบ
จัดฟันดามอนคิว (Damon Q)
จัดฟันดามอนคิว (Damon Q)
จัดฟัน - จัดฟัน ติดเครื่องมือจัดฟันครั้งแรก
จัดฟัน - จัดฟัน ติดเครื่องมือจัดฟันครั้งแรก
จัดฟันดามอนรุ่นใหม่ DAMON Q Braces
จัดฟันดามอนรุ่นใหม่ DAMON Q Braces
จัดฟัน  ติดเครื่องมือดัดฟัน Dental braces
จัดฟัน ติดเครื่องมือดัดฟัน Dental braces

Featured Video

How to Make Money Online


ทำฟัน VDO การติดเครื่องมือจัดฟันแบบDamon